Business Idea: આ મશીન ઉનાળામાં દર મહિને 50 હજાર રુપિયાની કમાણી આપશે, અત્યારે જ ખરિદો આ મશીન

Business Idea:આપણે જાણીએ છીએ કે ગરમીમાં સીલિંગ ફેન અટકવાનું કેટલું સમસ્યાનું છે! પરંતુ, પાઠરેપાઠ સુધી ફરીથી પરિસ્થિતિમાં સુધારાઓ કરવાની જરૂર છે; તેથી, બેંકિએ ઠીક કરેલા તરીકેથી વધુમાં વધુ દુકાન બંધાવવામાં આવે છે. પરંતુ, આમાં તમારા લાગત (ફક્ત ₹15,000) સાથે મહિને ₹40,000-50,000 કમાવવાનું સીલિંગ ફેન મશીન રિપેર વ્યાપારને સમજાવવામાં આવે છે.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

સ્વચાલિત વિન્ડિંગ મશીન

આ વ્યાપારની મુખ્ય શસ્ત્ર છે સીલિંગ ફેન વાઇંડિંગ મશીન. આ મશીન વધુ સડતો અને સમાનરૂપે કોપર વાયરથી તેની બૂટી કરે છે જે ફાનને ચાર્જ કરવામાં આવેલ વાયરથી સ્થાન-સ્થાનમાં કડક અને સરળ થાય છે. મશીન-બનાવવાની સ્થિતિમાં મનુઅલ કામથી સહિતક્ષણનાં મફત અને મજબૂત મરજીયાત થશે. મશીન-બનાવવાના મરજીયાત 5-10 વખત લાંબા સમય સુધી સર્જનાર છે, તેથી ગ્રાહકો પરિસ્થિતિ અને પુનઃપુનઃ પસંદગી આપશે!

મશીનની ખાસિયત

 • ફેન સતત અને સરસ મરજીયાત પર છે.
 • મેન્યુયલ રિપેર્સ કરતાં વધુ સમય સુધી ચાલે છે.
 • દર શહેર અને ગામમાં ફેન રિપેરની પ્રતિષ્ઠા રહેતી છે.
 • મશીન ચાલાવવા માટે તકનીકી જ્ઞાનની જરુર નથી; થોડો ત્રાણિંગ આપવામાં આવશે.
 • આ વ્યાપારનો વધુ સમજવા માટે, હું પટનામાં ગુરુ નાનક એન્ટરપ્રાઇઝસ નામના મશીન વેચકને મળ્યા. તેને વિવિધ મોડલ્સ બતાવ્યા અને વિશેષ માહિતી પણ આપી.

આ વ્યાપારનો મુખ્ય સાધન છે સીલિંગ ફેન વાઇન્ડિંગ મશીન. આ મશીન વખતે કોપર વાયર સાથે દાખલ થયેલા ફેન વાયરને ટાઇટલી અને સમાન રાખવાનાં માધ્યમથી સુધારો કરે છે. આ મશીન દ્વારા થયેલા સુધારાઓ હાથવર્કથી વધુ ટિકાઊ અને મજબૂત છે. મશીન દ્વારા બનાવવામાં આવેલા સુધારાઓ 5-10 વખત વધુ સમય સુધી ચાલતા રહે છે, તેથી ગ્રાહકો ફરીથી અને ફરીથી પરત આવશે- Business Idea

 • મશીનના આર્થિક મોડલથી પણ કમાણી કરી શકાય છે
 • પ્રારંભિક મોડલ ₹15,000માં ઉપલબ્ધ છે. તેની વિશેષતાઓ:

આ મશીન ઉનાળામાં દર મહિને ₹50000 આપશે

 • તે 12, 14 અને 16 વાયર વાળા વધુમાં વધુ ફેનને સુધારી શકે છે.
 • તે વિદ્યુત અને બેટરી દોને પર ચાલવે છે, તેવાં સમય સુધી પણ કાર્યક્ષમ રહેવું.
 • તે છોટું અને હળવું છે, થોડી તાલીમ સાથે સરળતાથી ચલાવવું.
 • તેની થોડી વધુ કિંમતવાળું (₹ 17,000) મોડલ પણ 6 બોલ બેરિંગ સાથે ઉચ્ચ ગતિવાળા ફેનને પણ સુધારી શકે છે. આ સાથે, તેની સુધારા વિશે પૂર્ણ માહિતિનો રહેઠાણ પણ ઉપલબ્ધ છે.

₹70,000 નું પ્રીમિયમ મોડલ ખસેડ્યા વિના શ્રેષ્ઠ સમારકામની ઓફર કરે છે. તેની વિશેષતાઓ:

 • વિશેષ સ્પ્રિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને તારના મોટાઇને આસાનીથી બદલવાની સાધના છે.
 • ડિજિટલ ટર્ન કાઉન્ટરનો ઉપયોગ કરીને જોઈએ કે વાયરના આવશ્યક સંખ્યા સાથે વાયર્સ વાઇન્ડ કરવાની સારાંશના કામ માટે.
 • તેની ટિકાવટ ઊભી અંશોથી છે.
 • પ્રીમિયમ મોડલમાં વધુ લક્ષણો છે, પરંતુ એન્ટ્રી-લેવલ મોડલ મહત્વપૂર્ણ સુધારાઓ માટે પર્યાપ્ત છે. વધારાના ફેન્સ માટે જરૂરી હોય તો સ્વતંત્ર રીતે કોઇલ ખરીદી શકાય છે.

આ મશીનથી કેટલી આવક મેળવી શકાય

 • આરંભમાં આ કામ ફક્ત ₹15,000 નો ભાવાના એક મશીન સાથે કરી શકાય છે.
 • ફેનનો સુધારવાના દ્વારા ₹100-150 કમાવવાની સંભાવના છે.
 • પૂંજીનો પ્રતિપાદન 1-2 મહિનામાં કરી શકાય.
 • દરરોજ 20-30 ફેન્સનું સુધારવાના દ્વારા, માસ ભરે ₹40,000-50,000 કમાવવાની સંભાવના છે.
 • આ કામની માટે વર્ષભર વધુ માંગ છે, વિશેષકર ગરમીના કાલમાં.
 • 1-2 સપ્તાહના પછી દરેક વ્યક્તિ તેની ચાલની શીખી શકે છે.
 • આ કામને એક વર્ષમાં સાથેજ શરૂ કરી શકાય છે, અને ચઢાવણીની તમામ અંગો વિશે માહિતિ મળતી છે.
 • તમે આ રીતે શરૂ કરી શકો છો
 • તમારી જરૂરાત અને બજેટ પર આધાર રાખીને મશીન મોડલ પસંદ કરો.
 • દુકાનદારથી 1-2 અઠવાડિયામાં પ્રશિક્ષણ લઈને મશીનને ચલાવવાનું શીખો.
 • કોપર વાયર જેવા આવશ્યક આઇટમ્ઝને ખરીદો.
 • પેમ્ફલેટ વિતરણ, ડિસ્કાઉન્ટ પરિચય અને ઇલેક્ટ્રિશિયનો સાથે સહયોગ કરીને પ્રથમિકરણ મોકલો.
 • ચંગા સેવા, 1 વર્ષની વૉરન્ટી અને ઘરે પિકઅપ સુવિધાનો સાથ, ગ્રાહકો ખુશ થઇને તમને ઓટોમેટિક રીકમેન્ડ કરશે.

Leave a Comment